ნვარდ იერკანიანი 

სომხეთის საბჭოთა მოდერნისტული არქიტექტურა

2016-2020

ნვარდ იერკანიანი ფლორენციაში (იტალია) მცხოვრები გრაფიკის სფეროში მოღვაწე დამოუკიდებელი ხელოვანი და ილუსტრატორია. ის ფლორენციის WHY გრაფიკის დიზაინის ფესტივალის თანადამფუძნებელი და კურატორი, და კურატორული კოლექტივისა და სივრცის AJZ თანადამაარსებელია. ნვარდის ძირითად ინტერესის თემებს საჯარო სივრცის, ურბანული ტრანსფორმაციისა და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები წარმოადგენს. Ის არის Docomomo-ს სომხეთის ფილიალის თანადამაარსებელი.