მარგო კორაბლევას პერფორმანსის თეატრი

მედეას მედიტაციები
2021

მარგო კორაბლევას პერფორმანსის თეატრის ეს ახალი დადგმა შედგება რიტუალური, ლიმინალური და ზღვარზე მყოფი მოქმედებებისგან, რომლებიც მაგიურ იკონოგრაფიასა და არამატერიალურ მგრძნობელობას ეყრდნობიან. მედეას მედიტაციების დრამატურგია ნოეტიკური, მედიტაციური რეალობიდან მოყვანილი ნარატივებით განისაზღვრება. თუმცა, არ არის მოსალოდნელი, რომ ნამუშევარს მედიტაციური ან ამბიენტური ხასიათი ექნება, რამდენადაც ის ექსტაზური და დაკარგული ქმედების წარდგენის მცდელობას უფრო გულისხმობს.

კონცეფცია და დადგმა: დავით ჩიხლაძე, მარიამ შერგელაშვილი

მონაწილეები: გვანცა აგირბა, თინა ელბაქიძე, თამა კვანტალიანი, ლიზა კვანტალიანი, მარიამ შერგელაშვილი, ქეთო ტატიშვილი.