თეა გვეტაძე

თეა გვეტაძე

NAVEED

ჩოჩორი

პარასკევს ყაფანზე გაყიდეს ჩოჩორი,

ატირდა საბრალო თაფლისფერ თვალებით.

ახალმა პატრონმა მოპარსა ქოჩორი

და თოთო ტერფებზე დააკრა ნალები.

 

ბავშვებმა ბეღელს ქვეშ ანახვეს საწოლი,

კოცნიან, ახრჩობენ რძიანი ბალახით.

ორშაბათს ხურჯინით აჰკიდეს მაწონი:

პატარა ფეხები ეტკინა ტალახით.

 

ქალაქში უცინის ძველების მკერავი,

ნაცნობებს შეხვდება, უეცრად ქრებიან.

სურს დედის ალერსი, ვერ ხედავს ვერავის,

მხოლოდ ხარს უცქერის საყანწე რქებიანს.

 

სოფლისკენ გაბრუნდნენ დაღლილი ვირები.

ჩოჩორიც მიჰყვება ბედს გადანაბირებს.

ამბობენ: ბაზარში არ იყო სიძვირე,

ღამდება და ქარი ამოსვლას აპირებს.

-რაჟდენ გვეტაძე