ქეთი კაპანაძე

ქეთი კაპანაძე

ატემ

ჩვენ არ ვიცით საიდან მოდის ინტელექტი, ჩვენ არ ვიცით რა არის ინტელექტი!