ჩუბიკა

ჩუბიკა

ოთახი 5, აქტი 2.  ლომი

ლომმა თქვა: მე მესმის სიმღერის ექო, ნამღერის, გამოთქმულის, გამოძერწილის, მრავალ რეალობაში ფორმირებულის. იგივე რეალობები მდგომარეობს მრავალ ფორმაში, ნაგებობაში, აზრში, სცენარში, ცხოვრებაში, ფორმებში, როგორც გამონათქვამებში. ფორმები, რომლებიც ელიან გამჟღავნებას, წარმოთქმას, გაშიფვრას, ერთხელაც გაჟღერებას. სამუდამო ხმის ერთხელაც გაგონებას, შენ მიერ.