იური ბერიშვილი

იური ბერიშვილი

იმპერატორის ბაღი

წერილი ძველ მეგობარს:

… აქ რასაც ხედავ, გეკუთვნის შენც…