მიშიკო სულაკაური

 

Genesis 3:19
2021

„პიროფლიანი ჭამდე პურს, ვიდრე მიწად მიიქცეოდე, რადგან მისგან ხარ აღებული; რადგან მიწა ხარ და მიწადვე იქცევი“.