ირაკლი გამრეკელი

სცენოგრაფი − ირაკლი გამრეკელი, რუსთაველის თეატრი, თბილისი

ანზორ

1928

 ზაგმუკი

1926

 ვილჰელმ ტელი

1927

 

ქართა ქალაქი

1929

 

ყაჩაღები

1933