დორა ბუდორი

 

დატყვევებული მზე
2020 – 2021

 

შეხსენება სხვა მზის შესახებ

თუ ბურღი საკმარისად ღრმად შევა