გიო სუმბაძე

 

ენთროპია
1998

ადგილსფეციფიკური ნამუშევარი შედგება ოთხი ფოტოსგან, რომლებზეც ასახულია ნავთობის გადასაზიდი ვაგონების ტექსტურები.