გიორგი ალექსი-მესხიშვილი

უსათაურო
სერიიდან „ანტიქართული ქანდაკებები”
2020-21