ასტალი / პირსი


ჰორიზონტი
2021

ჰორიზონტი ინტერვენციებისა და ობიექტების სერიული დაპირისპირებებისაგან შედგება, რომელსაც სურათის სიბრტყეზე მოსრიალე, პულსირებადი მასკანირებელი სხივი ავლენს. კადრები პანორამული პრინციპითაა დალაგებული და ამავდროულად სხვადასხვა არტეფაქტების ამოსანათებლად შუქი მექანიკურად  წინ და უკან მოძრაობს.

ჰორიზონტი ერთდროულად ანთროპოლოგიური და პოეტური ჩანაფიქრია. მასალის პირველწყარო ყოველდღიურობის წიაღში აღმოცენებულ არტისტულ და არქივისტიკულ იმპულსებზე რეფლექსირებს და თემების მრავალფეროვნებას მოიცავს; ეკოლოგიასა და დესტრუქციას, ისტორიას და დიგიტალიზაციას, ძალადობას, ნაყოფიერებას, ნარკოტიკებსა და ეკონომიკას.

იზაბელ პარკესის ტექსტი

Petra Rinck Galerie-სა  და ხელოვანების საკუთრება