ანა გზირიშვილი

 

უარყოფილი დივას დებიუტი (დაისი)
2021