პარკ მაკართური

ეს არის კითხვები, რომლებსაც დავსვამდი

2013

 

დამატებითი კითხვები

2017

 

სინთეტიკური კითხვები

2019

 

უნებლიე კითხვები

2020 

ნამუშევარი არტისტის მიერ ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი წერილებისაგან შედგება. კითხვები გამოფენაზე მომუშავე პირთათვის არის განკუთვნილი, ამოსაბეჭდად და მოსაჩარჩოებლად − ზოგი კითხვა სპეციფიკური და ტექნიკურია, ზოგიც კი ღია.

2013 – 2021