მისამართი: მერაბ კოსტავას 14,
სასტუმრო სტამბა დ ბლოკი,
თბილისი, საქართველო 0108