დასაქმებასთან, პარტნიორობა/სპონსორობასთან
და ზოგადი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ:

info@propaganda.network

მისამართი: მერაბ კოსტავას 14,
სასტუმრო სტამბა დ ბლოკი,
თბილისი, საქართველო 0108